Darten

Let’s Play Darts!

De dartsport wordt sinds oudsher gedomineerd door de Britten. Maar met de winst van ‘Barney’ in de finale van de Embassy in 1998, heeft de sport ook in Nederland onder het grote publiek aan populariteit gewonnen. Tijdens het British Festival kun je bij verschillende gelegenheden terecht om jouw dartskills te vertonen.

Terug naar de sportactiviteiten

Hoe de eerste pijl geworpen werd

Wie de geschiedenis van darts wil beschrijven staat voor een tamelijk onmogelijke opgave. Het ontstaan van darts is namelijk op geen enkele wijze gedocumenteerd, zodat niet bekend is waardoor, wanneer en hoe deze vorm van vermaak is ontstaan. Over het ontstaan van darts doen allerlei lezingen de ronde. Zo zijn er speculaties dat de dartsport ontstaan is uit tijdverdrijf. Tussen de veldslagen door hielden de soldaten wedstrijden. Zij gooiden met korte speren op de omgekeerde wijnvaten, die later weer werden vervangen door doorgezaagde boomstamschijven. De ringen van de boomstam werden onderverdeeld in een puntentelling.

In de wintermaanden werd men gedwongen binnen te blijven. Men kon daarom niet met de verkleinde speren gooien, die werden dus vervangen door de “eerste” darts. Er werden spelregels bij bedacht en zo ontstond de het darten als binnen-sport.
 
Van spel naar sport 

Mensen waren dus veel bezig met het spelletje en bestede er haast al hun tijd aan, het spelletje was populairder dan voetbal alleen kon je er nog niet zoveel geld mee verdienen. Darts werd gezien als kansspel en kansspelen waren in die tijd verboden daardoor was er weinig aandacht voor de sport bij de televisie, radio en kranten.

In 1908 kwam darts stevig ter discussie te staan, toen een rechtbank in Leeds moest beslissen over de vraag: kansspel of niet? Een kroegbaas genaamd ‘Foot’ Anakin werd beschuldigd van het organiseren van illegale kansspelen in zijn horeca gelegenheid. Foot bracht echter ter verweer dat darts geen kansspel was, en vroeg de rechter toestemming om een dartbord in de rechtzaal op te hangen. Foot Anakin wierp drie darts in de 20 en vroeg aan de rechters hetzelfde te doen. De uitdaging werd aangenomen en geen van de rechters lukte het zelfde te gooien, waarmee aangetoond werd dat darts een sport van oefenen was en geen kansspel. Voor darts betekende dit een belangrijke stap op weg naar volledige acceptatie, een sport was geboren!

Bron: NDBdarts.nl